17. septembre 1994 - 07. octobre 1994

Fotografie im Alten Schlachthof

Plakat Fotoausstellung 17.9.94 oberer TeilPlakat Fotoausstellung 17.9.94 unterer Teil

Sunergia Logo